Góc Thơ

Hoàng hôn Sông Mây

Hoàng hôn Sông Mây

Hoàng hôn ngã bóng diều bayĐàn chim vỗ cánh sông mây đỏ trời