Góc Thơ

Hoàng hôn Sông Mây


Hoàng hôn ngã bóng diều bay
Đàn chim vỗ cánh sông mây đỏ trời

 

Hoàng hôn Sông Mây

Hoàng hôn ngã bóng diều bay
Đàn chim vỗ cánh sông mây đỏ trời
Bon chen đất khách quê người
Mồ hôi nước mắt cuộc đời công nhân

hoang-hon-song-may.jpg

Bình luận